Skip to content

HTC Superfloor™

HTC Superfloor™

Passar överallt

HTC Superfloor™ kan användas nästan överallt. Den ­naturligt vackra ytan bidrar till en positiv kund­upplevelse i exempelvis butiksmiljöer. Slitstyrkan och jämnheten uppskattas särskilt på industrier och ­lager. Den lätt­städade ytan gör att golvet uppskattas på skolor, museum, shoppingcenters, flygplatsterminaler, gym och andra högtrafikerade områden.

HTC SUPERFLOOR™ FINNS MED FYRA OLIKA YTFINISH OCH BALLASTEXPONERING: 
Brons, Silver, Guld och Platinum. Det är slipdjup och antalet polersteg som skiljer golven åt.

concepts_1280x720_en_2

Ett HTC SUPERFLOOR™ har näst intill oändlig livslängd och du kan utsätta det för tuffast tänkbara behandling. Ditt HTC Superfloor™ kan närmast jämföras med ett återskapat berg, då betongen består till 80-85% av sten och sand. Utförs städningen enligt HTC:s rekommendationer behöver du antagligen inte göra så mycket mer för att underhålla det.

De 4 grundkonsepten:

HTC Superfloor™Brons är den enklaste superfloor™-ytan, där den översta delen av betongen (betonghuden) finslipas. Ballasten friläggs inte. Detta ger en slät och matt yta.

HTC Superfloor™Silver är en mattare variant av Platinum, eftersom slipdjupet är det samma och exponerar lika mycket av den störra ballasten i betongen. Dock ingår färre polersteg så sluttresultatet är en matt yta, men ett mycket stärkt golv.

HTC Superfloor™Guld innebär att golvet inte slipas lika djupt som Platinum, och exponerar då en stenbild med mindre sten i stenstorlek ”salt and pepper “. Däremot poleras golvet till samma höga glans.

HTC Superfloor™Platinum är det bästa av det bästa. Genom att slipa och polera golvet i fler omgångar får du ett slätare, jämnare golv med större ballastexponering och oslagbar slitstyrka. Platinum är den mest populära ytfinishen och passar i de allra flesta applikationer.

Alla golv som vi slipar måste ha någon typ av behandling, beroende på typ av golv, miljö, yttre påverkan. Vi har kunskapen och tillpassar behandling efter ditt golvs behov. Dammbindning, impregnering , fläcksskydd, skydd mot inträngning av klorider och andra aggressiva vätskor. Vi går även igenom städning och underhåll av golvet med slutkunden.

 

Steg för steg till ditt HTC Superfloor™

Vid gjutning av ett betonggolv hamnar det starkaste materialet – stenballasten – under ytan. Den övre ytan, den så kallade betonghuden, består mest av cement. HTC Superfloor™-processen innebär en mekanisk förädling av golvet och fungerar lika bra på nygjutna golv som på befintliga. Betongen slipas steg för steg enligt en väldefinierad process för att uppnå önskade egenskaper.

Ditt HTC Superfloor™ finns där, under ytan! Det kommer fram genom att slipa bort det översta lagret och sedan fortsätta slipa och polera sig nedåt. Ju mer ballast som exponeras, desto starkare blir golvet.

Layers

Därför väljer så många HTC Superfloor™

Ett HTC SUPERFLOOR™ är en mycket kostnads­effektiv lösning – på kort, medellång och lång sikt. Installationskostnaden per kvadratmeter är förvånansvärt låg, betongen finns ju oftast redan på plats. Men även vid nyproduktion är HTC Superfloor™ ett smart alternativ, eftersom slipningen kan påbörjas redan 5–7 dagar efter gjutning.

Kostnadseffektiv skötsel

Ditt HTC Superfloor™ kommer också vara super­enkelt att hålla i så gott som nyskick under hela golvets livslängd. Den smartaste rengörings­metoden är att använda en golvstädmaskin med diamantrondeller.Då städas och mikropoleras golvet endast med hjälp av vatten. Manuell städning som dammsugning och våtmoppning fungerar också bra. Efter flera års användning får golvet en naturlig ­patina. Om så önskas är det då enkelt att polera upp till sin ursprungsglans igen. Denna process kan upp­repas i stort sett hur många gånger som helst.

HTC SUPERFLOOR™ ÄR ETT NATURLIGT GOLV som skapar en trygg och säker arbetsmiljö för många olika verksamheter. Det ger inte ifrån sig något damm. Det är extremt jämnt och slätt att köra fordon på. Samtidigt är det halksäkert och uppfyller högsta standard för hantering av elektrisk utrustning. Det har också högsta brandklassning.

Graph HTC Superfloor 2

Tvärtemot vad många kanske tror är högglans­polerade HTC Superfloor™-golv mer halksäkra än ­många andra golv, till och med när det är vått. Det här innebär att du får en säker och komfortabel arbetsmiljö.

Halksäkerhet enligt Pendulum-metoden EN13036-4

Källa: *SP Report, F812033, Statens Provningsinsitut Sverige, 2008-06-13

Ett HTC SUPERFLOOR™ kan vara något av det mest hållbara du kan välja till din byggnad; ekonomiskt och miljömässigt. Ett betonggolv består av helt naturliga beståndsdelar; sten, sand, vatten och cement. Eftersom processen använder ett minimum av kemikalier jämfört med andra golv­lösningar för högtrafikerade miljöer, är ditt HTC Superfloor™ ett bra val för både människa och miljö.

När du bestämt dig för ett HTC Superfloor™ arbetar entreprenören med ett material som redan finns på plats; betongen. Det ger en mycket energisnål process, både vid nybyggnation och vid ­renoveringar av befintliga golv. Inga onödiga transporter, inga rivningar. Tack vare HTC:s effektiva slipmaskiner och stoftavskiljare med effektiv dammhantering, så kan de delar av verksamheten som inte berörs fortgå som vanligt.

Illustrationen nedan visar en jämförelse av energi­konsumtion per kvadratmeter vid framställning av olika golvtyper.

Pie chart HTC Superfloor

Referenser - HTC Superfloor™ Platinum

Referenser - HTC Superfloor™ Gold

Referenser - HTC Superfloor™ Silver

Referenser - HTC Superfloor™ Bronze