Skip to content

Concrete Parking™

Maskinglättade golv blir bra:

• Om det inte regnar
• Om det inte snöar
• Om det inte blåser
• Om det inte är för varmt
• Om det inte är för kallt
• Om det inte är för stark solstrålning

Delaminering och ytskador förekommer på de flesta maskinglättade golv. Att åtgärda detta är dyrt och orsakar onödiga förseningar i byggprojektet.

Concrete Parking:

Högre kvalitet utan risk för delaminering och ytskador. Resultatet blir en tålig och jämn betongyta oberoende av väderlek under utförandet.

Varför Concrete Parking™

Genom åren har vi utfört mängder av projekt med att åtgärda misslyckade maskinglättade golvytor, ofta orsakade av ogynsam väderlek vid gjutning. Det har resulterat i många stora projekt för vårt företag men det har också orsakat förseningar och fördyrningar för våra kunder. Att först betala för ett golv som inte godkänns och sedan lägga mycket tid och pengar på att rätta till problemen med slipning och spackling. Det är inte bra för någon. Och detta fenomen upprepas i projekt efter projekt, år efter år…

Dags att tänka nytt!

Concrete ParkingTM är vårt koncept för att få bättre kontroll på produktion, kostnader och högre kvalitet i slutleveransen. Den svaga och ofta problemfyllda betonghuden avlägsnas, slitstark ballast slipas fram och cementpastan förstärks och tätas med djupimpregnerade silikater. Resultatet blir ett slitstarkt och kloridskyddat golv med ett enhetligt utseende och struktur. Dessutom är totalkostnaden densamma som för ett maskin- glättat golv med kortlivad dammbindning.

U-Concrete Parking

Konceptbeskrivning

Gjutning: Den nygjutna betongytan slodas och brädrivs eller endast slodas vid regn.

Ytberedning: Betonghuden avlägsnas genom grovslipning ner till finballast. Por- och sprickfyllning sker med specialcement.

Behandling: Ytan slipas och poleras till en färdig sidenmatt yta, motsvarande en riktigt bra stålglättad yta. Mellan slipstegen förstärks och skyddas betongen med Controll®Innerseal djupimpregnering.

Kontroll: Funktionskontroll av motstånd mot vatten/kloridabsorption utförs.

Underhåll: Betonggolv kan få sättningssprickor eller skador över tid. Vi erbjuder därför efterkontroll i samband med vårstädning och om nödvändigt utförs en efterbehandling som försluter ev. sprickor. Större sprickor repareras. Därmed undviks kloridinträngning och armeringskorrosion som annars förkortar konstruktionens livslängd.

U-Concrete Parking
U-Concrete Parking
U-Concrete Parking
U-Concrete Parking