Skip to content

Sanering av golvbeläggningar

Sanering av golvbeläggningar

Arilds Betongslipning Ab erbjuder även sanering av en mängd olika befintliga beläggningar.

Där vi på olika sätt tar bort befintliga beläggningar ned till ren betongyta på ett skonsamt sett för betongen utan att påföra betongen onödiga slag och vibrationer. Därmed är golvet klart för eventuell fortsatt vidare slipning till färdig exponerat betonggolv eller andra beläggningar.

Vi kan även sänka golv från några mm till flera cm på ett kontrollerad sätt som gör att Ni får en plan yta efter sänkning , och utan att golvet måste bilas bort.

Vi tar effektivt bort:

Referenser