Skip to content

Parkeringsgarager

Parkeringsgarager

Vi har genom åren slipat ett stort antall parkeringsgarager.

Tyvärr så är den typen av slipning oftast något som kommer som ett resultat av att hela eller delar av parkeringsanlägget har golv där gjutning och glättning har blivit misslyckad på grund av ogynsamt väder vid utförandet. Resultat är då att vi måste in och slipa upp och laga eventuella skador i betongen. Det här är kostbart för entreprenören då dom redan har betalat för en golvyta och nu måste betala för ytterligare en yta. Men vi har en lösning för dessa problem, läs mera om det under: Contrete Parking™

Vi har arbetat mycket med parkeringsgolv där den färdiga ytan ska vara exponerad betong. Inga flagande beläggningar utan det som är det mest tåliga av alla golv. nämligen ett betonggolv där man tar bort den svagaste delen vilket är det översta tunnskiktet som man kallar betonghuden. Betonghuden består av allt för mycket vatten och innehåller inga sten bara finmaterialer. Avlägsnar man betonghuden och tar fram underliggande konstruktionsbetong som har den för varje golv angivna hållfasteheten. Ja då får man en golv yta som står sig och som har låga underhållskostnader och som för miljöen är den dessiderad bästa lösningen. Och den bästa livslängden.

Planera in detta i projekteringsfasen och välj : Concrete Parking™ 

Vi kan även utföra följande arbeten på just parkeringsgarage:
(Både där vi har slipat eller där det är stålglättade ytor, vi kommer då in rätt för överlämning av parkeringsanlägget till kunden med en effektiv maskinpark.)

Och kan då utföra följande steg till ett perfekt golv att överlämna, utan krångliga gränssnitt: